Verkoopkeuring

Tijdens de verkoopkeuring beoordeel ik de bouwkundige onderdelen en installaties van de woning op functionaliteit, afwerking en tekortkomingen. Deze geeft mogelijke kopers een duidelijk en objectief beeld van de staat en kwaliteit van de aan te kopen woning en opstallen. Je voorkomt zo ook dat zij straks voor dure verrassingen komen te staan. En je hebt als verkoper voldaan aan je meldingsplicht.

De volgende onderdelen worden geïnspecteerd:

Je krijgt een bouwtechnisch verkooprapport met foto’s en een omschrijving van de eventuele gebreken, een kostenraming en een onderhoudsadvies. Elk onderdeel zal in de rapportage uitgebreid aan de orde komen en geef ik tevens aan welke zaken direct opgepakt dienen te worden om de woning sneller te verkopen en / of de verkoopprijs te laten stijgen.

Terug naar de Homepage