Verantwoording en aansprakelijkheid

De bouwkundige opname is een visuele inspectie en een momentopname. Voor gebreken die niet waarneembaar waren op het moment van het onderzoek is de bouwkundige niet aansprakelijk. Verkregen informatie door derden valt buiten de verantwoordelijkheid van de bouwkundige. Inspecties kunnen alleen worden uitgevoerd als het gebruik van hulpmiddelen zonder risico’s kan worden ingezet. Kruipruimtes worden alleen visueel geïnspecteerd in de directe omgeving van een toegangsluik, indien aanwezig en redelijkerwijs toegankelijk. Niet zichtbare en/of door eigenaar/verkoper niet benoemde onderdelen en risicofactoren vallen buiten de verantwoordelijkheid van de bouwkundige.

Terug naar de Homepage