Bouwkundige keuring

Wanneer je voornemens bent een woonhuis of bedrijfspand te kopen of verkopen is het van belang dat je weet hoe de bouwkundige staat is. Tijdens een uitgebreide visuele, bouwtechnische inspectie wordt een duidelijk beeld gevormd van de staat en kwaliteit van de aan te kopen woning en opstallen. Hier kan tevens een raming worden gemaakt van de noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op korte termijn.

Terug naar de Homepage